středa 3. ledna 2018

Lenovo Basic USB 3.0 Dock a Teradici tenký klient

Tenký klient, ke kterému je připojen Lenovo ThinkPad Basic USB 3.0 Dock, po přihlášení do sezení zahlásí Network Disconnected a vrátí se na přihlašovací obrazovku.

Tuto chybu zřejmě způsobuje USB zvuková karta / ethernet karta vestavěná v docku. Řešením je zakázat přístlušné VID/PID zařízení v nastavení tenkého klienta.

Přihlásíme se do webového rozhraní tenkého klienta a přejdeme do menu Info -> Attached Devices. Zde jsou vidět všechna zařízení připojená k tenkému klientovi přes USB, včetně hubů (obr. 1).

Obr. 1 - seznam připojených USB zařízení
Zde si najdeme položku ThinkPad USB 3.0 Dock a poznamenáme si vendor a product ID (VID, PID).

Poté přejdeme do menu Permissions -> USB. Zde přidáme nové zařízení do Unauthorized Devices. Do VID a PID zadáme údaje získané v předchozím kroku (obr. 2, obr. 3).
Obr. 2 - přidání zakázaného USB zařízení
Obr. 3 - přidatné zakázané USB zařízení, nastavení je potřeba potvrdit tlačítkem Apply
Zadání je potřeba potvrdit tlačítkem Apply na konci stránky.

Po uložení je nutné restartovat tenkého klienta, buď prostým vypnutím a zapnutím nebo v menu Diagnostics -> PCoIP Processor a stisknutím tlačítka Reset.

Pozor: pokud používáte pro správu Teradici Management konzoli, doporučuji přidat VID/PID do profilu. Pokud přidáte zákaz zařízení přímo do klienta, toto nastavení se při re-aplikaci profilu přepíše nastavením z profilu.

Žádné komentáře:

Okomentovat